اینگونه با فرهنگ باشیم!
– به جای ارسال پیامکِ “۲۰ دقیقه دیر می‌رسم”، بهتر است تلاش کنیم که سر وقت به قرار برسیم.
– اگر نمی‌توانید در مراسم اجتماعی که رسما به آن دعوت شده‌اید شرکت کنید، گمان نکنید که پاسخ ندادن به درخواست میزبان، همان رد دعوت است و هرگز در مراسمی که نیازمند برنامه‌ریزی و تدارکات توسط میزبان است، در دقیقه‌ی آخر به دعوت میزبان پاسخ ندهید.

postTitle85