ضرب المثل آلمانی
هر چه قفس تنگ تر باشد آزادی شیرین تر است.
*
ضرب المثل مونتونگرویی
احمق همیشه سرگرم آغاز کردن یک کار است.
*
ضرب المثل چینی
– انسان صد سال هم زنگی نمی کند ولی غصه هزار سال را می خورد.
– اگر نمی خواهی سرت کلاه برود قیمت جنس را از سه مغازه بپرس.
– اشتباه یک لحظه، یک عمر اندوه به بار می آورد.

postTitle81