ضرب المثل ژاپنی
انسان از پیروزی چیزی یاد نمی گیرد ولی از شکست خیلی چیزها یاد می گیرد.
*
ضرب المثل سوئیسی
ازدواج بشقابی است که روی آن پوشیده است.
*
ضرب المثل یوگوسلاوی
هر کجا صرفه جویی هست در آنجا راستی و درستی هم هست.
*
ضرب المثل هلندی
همه چیز را نمی شود در ترازو وزن کرد.
*
ضرب المثل فنلاندی
همیشه کمی بترس تا مجبور نشوی زیاد بترسی.

postTitle78