کودک بد غذا!
وقتی فرزندتان چیزی را نمی خورد از خاصیتش برای او بگویید. کمی درنگ داشته باشید و بعد به او بگویید به نظرم نباید اسفناج بخوری، چون این ماده سبز رنگ می تواند وقتی که در پارک بازی می کنی یا در استخر مشغول شنا هستی تو را بسیار قوی کند و به تو انرژی فوق العاده ای بدهد؛ تو هم که اینها را نمی خواهی، درست است؟
غالبا پاسخ کودکان تان “نه، نه” خواهد بود! مطمئن باشید که این روش به خوبی جواب می دهد.

postTitle72