۵ قانون وجود دارد که باید موقع ملاقات با افراد جدید رعایت کنید:
۱٫ لبخند بزنید.
۲٫ محکم دست بدهید.
۳٫ در چشمان طرف مقابل‌تان نگاه کنید.
۴٫ در یک جمله خودتان را معرفی کنید و بگویید چرا در آن مراسم حضور دارید و با چه کسانی آشنا هستید.
۵٫ درباره شخصی که با او آشنا شده‌اید سوال بپرسید.

postTitle71